Veilige Onzekerheid

                                                      


 Productief leren omgaan met onzekerheid

Onderzoek, trainingen en workshops


De inzichten en tools die we hebben ontwikkeld, kunnen worden gebruikt in verschillende professionele praktijken waarin onzekerheid een rol speelt. Denk aan onderwijs, innovatie, veranderen of werken aan je eigen persoonlijke of professionele ontwikkeling. Wij kunnen daarbij helpen.


Elke situatie is uniek. Daarom werken we graag op maat. Om het gewenste resultaat te bereiken, willen we goed kunnen aansluiten op de behoefte die er is. De trainingen die we verzorgen kunnen eenmalig en kort zijn, of ook een langere duur hebben. We kunnen werken met groepen en individuen. Hieronder staan voorbeelden en neem vooral vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken!


Ons aanbod is ontwikkeld in onderlinge samenhang en op basis van praktijkgericht onderzoek. Het resultaat is het arrangement van Veilige Onzekerheid. Hiermee leer je de tools van Veilige Onzekerheid in samenhang te gebruiken in jouw eigen situatie. Het arrangement van Veilige Onzekerheid bestaat uit drie basiselementen:


Erkennen

De eerste fase is het erkennen van onzekerheid in jouw leerproces of tijdens je werk. Dat is niet iets dat we automatisch doen. Het erkennen van onzekerheid begint bij het bewust worden van het feit dat onzekerheid een rol speelt in jouw proces.


Verkennen

Het is belangrijk om zicht te krijgen op de elementen van (on)zekerheid en (on)veiligheid die voor jou van belang zijn. Want als je daar zicht op hebt, kun je daar ook beter op inspelen in jouw proces. Daarbij gaan we uit van dat onzekerheid een belangrijke kracht is die, als je ermee leert omgaan, productief voor je kan zijn.


Verweven 

Het verweven – het competent worden in het productief omgaan met onzekerheid - gebeurt door regelmatig met de tools aan de slag te gaan. Door herhaling wordt het onderdeel van je professionele repertoire. Ook daarbij helpen de trainingen.

Onderzoek

Wil jij weten welke rol onzekerheid speelt in jouw team of groep? Wil je weten hoe je onzekerheid productief kunt maken in jouw situatie? Wil je weten wat jullie onzekerheid triggert? En wil je daarvoor praktijkgericht onderzoek inzetten? Dan kunnen wij helpen. Neem contact op en dan bespreken we graag hoe we je kunnen helpen.

Trainingen en workshops

Training Snapshot

Training

Proces Mapping

Training Toolshop: maak je eigen tool van Veilige Onzekerheid

Training Aankaarten!

Deze training richt zich vooral op de eerste fasen in het leren omgaan met onzekerheid. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het erkennen en verkennen van de eigen onzekerheid. Dit gebeurt aan de hand van een reflectiemethodiek die Snapshot genoemd wordt en waarbij deelnemers een diepte analyse maken van hun situatie om daaruit helder te krijgen welke triggers onzekerheid veroorzaken, en welke strategie de betrokkenen heeft gebruikt om daarmee om te gaan. Daarmee komt de betrokkenen op het spoor van Triggers, Alarmbellen, Ankers en Aanjagers.

Een succesvolle training is Process Mapping waarbij we door middel van een persoonlijke learning history en met verschillende tools daarbinnen, ontdekken welke triggers en A’s voor de deelnemers van belang zijn. Dit kan met verschillende processen en in verschillende groepsgrootte. Na een kennismaking met Veilige Onzekerheid (erkennen) gaan we aan de slag met verkennen door middel van verschillende activiteiten.

Een andere werkwijze is het zelf ontwerpen en maken van tools die bij een specifieke doelgroep passen. Denk aan een bepaald team, een afdeling, een groep studenten of collega’s. Door met elkaar eigen tools te ontwerpen voor een specifieke behoefte, zijn de eindresultaten bruikbaar en duurzaam inzetbaar op de werkvloer. We werken aan de hand van de design thinking methodiek en maken gebruik van doelgroep-specifieke triggers van onzekerheid. Deze workshop omvat 5 bijeenkomsten van 2 uur die gekoppeld zijn aan de verschillende stappen van design thinking. In de eerste bijeenkomst wordt een inleiding op VO verzorgd. Een afsluitende bijeenkomst in gewenst omdat daarin de ontwikkelde tools kunnen worden gepresenteerd en reflectie op de eigen ontwikkeling plaats vindt. Belangrijk bij deze training is dat er voldoende tijd tussen de bijeenkomsten gepland kan worden zodat de deelnemers voldoende ruimte hebben voor het uitvoeren van de verschillende stappen in de eigen praktijk.

Centraal staat hier het ontdekken van A’s en triggers in een bepaalde situatie. Het doel is om de eigen onzekerheid te kunnen ‘aankaarten;’ en het aan te kunnen gaan door middel van de aangeboden onderdelen. In deze workshop werken betrokkenen met de set Aankaarten.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept