Veilige Onzekerheid

                                                      


 Productief leren omgaan met onzekerheid

Tools van Veilige Onzekerheid

Tools van Veilige Onzekerheid kunnen helpen om:

- onzekerheid productief te maken doordat ze veiligheid bieden.

- een situatie te analyseren

- de grens tussen denken en voelen te verkennen en over te steken.

- betekenis te geven aan het proces door een meta-verhaal te maken van de ervaring. 

 

De tools van Veilige Onzekerheid hepen bij het erkennen van onzekerheid en het verwoorden ervan. Als je méér wilt, helpen ze bij het verkennen van onzekerheid door analyse. Probeer de tools uit en gebruik ze vooral vaker dan één keer, want dan zal je merken dat je ze steeds gemakkelijker inzet en dat ze onderdeel worden van je professionele handelen. Dan kun je Veilige Onzekerheid in jouw professionele proces verweven. Om je daarbij te helpen, kun je ook gebruik maken van onze trainingen.


Als je een tool wilt gebruiken, stuur dan even een berichtje aan vo@veiligeonzekerheid.nl. We sturen je de tool zo snel mogelijk toe. De tools zijn gratis. In ruil daarvoor vragen we dat je aan ons laat weten wat de tool voor jou heeft opgeleverd. Daarmee draag je bij aan ons onderzoek naar Veilige Onzekerheid en aan het verbeteren van de tools.

Erkennen

Erkenning van onzekerheid in professionele situaties is nodig. Het maakt je bewust van het feit dat wát je voelt, er ook mag zijn. Onzekerheid is er en het kan zowel negatief als positief zijn. Deze twee artikelen zijn tools die helpen bij het erkennen van onzekerheid


Wat is Veilige Onzekerheid?

Hierin beschrijven we wat we onder Veilige Onzekerheid verstaan en welke triggers er zoal zijn.


Bollinger, S., & Rooijen, R. van, (2016) Veilige Onzekerheid en de onderzoekende houding van hbo-studenten. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 34 (2), 44-57


In dit wetenschappelijke artikel wordt het onderzoek beschreven dat de basis vormde van Veilige Onzekerheid.

Verkennen

Erkenning van onzekerheid is belangrijk. Daarna is het zinvol om deze onzekerheid verder te verkennen en daar woorden aan geven. Dat kan met deze tools:

Snapshot

De Snapshot is een momentopname van een bepaalde situatie in jouw proces. Je beschrijft een moment waarop jij bijvoorbeeld onzeker werd, vastliep, of juist enorm veel energie kreeg, De Snapshot helpt je om deze onzekerheid te analyseren. Hierdoor krijg je inzicht in welke ‘triggers’ en Alarmbellen je onzeker maken en welke Ankers en Aanjagers je kunt inzetten om tot Actie te komen.

Woordenlijst

We zijn vaak niet gewend om over onzekerheid te praten. Sterker nog, het ontbreekt ons soms aan de juiste woorden om uit te drukken wat we nu eigenlijk bedoelen als we onze beleving onder woorden proberen te brengen. Om je daarbij te helpen en inspireren, hebben we een woordenlijst samengesteld waarmee je taal kunt geven aan gevoelens of situaties die je moeilijk onder woorden kunt brengen.

Schema van Veilige Onzekerheid

Het Schema van Veilige Onzekerheid is een analyseschema waarbij je jouw bevindingen plaatsen op de as 'Veilig-Onveilig' én op de as ‘Zeker-Onzeker'. Door middel van het Schema kun je dieper ingaan op waar elementen van Veilige Onzekerheid in jouw situatie verborgen zitten (intern/extern). Door hier vervolgens met anderen over in gesprek te gaan kun je kijken wat je nodig hebt om daar eventueel tegenwicht aan te bieden of verandering in aan te brengen.

Schijf van Veilige Onzekerheid

Als je denkt vanuit alarmbellen, ankers en aanjagers kun je door middel van de Schijf van Veilige Onzekerheid deze met elkaar combineren. Het doel is dat je alarmbellen kan verstommen met ankers en aanjagers. Hierdoor krijg je zicht op wat je kunt doen om je alarmbel om te zetten in een productieve actie.

A-Kaarten

Met de A-kaarten kun je momenten van onzekerheid leren herkennen en verkennen. Door Alarmbellen, Ankers en Aanjagers met elkaar in verband te brengen kun je je onzekerheid omzetten naar een concrete actie die je helpt om deze positief te gebruiken.

Trigger waaier

De triggers van onzekerheid kun je maar beter bij de hand hebben. Daarvoor kun je deze waaier gebruiken.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept